Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 10 2012

sagemarie
6305 cc06
Reposted fromadaamanth adaamanth
sagemarie
6308 6241
Reposted frompannakojot pannakojot
sagemarie
6311 bdf8
Reposted fromadaamanth adaamanth
sagemarie
just wanted to point out that he looks soooo muuuuch different, like a nice normal person, that's so wierd
Reposted fromHanoi Hanoi
sagemarie
6359 7f41
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa
sagemarie
6363 77b1
Reposted fromjumpycunt jumpycunt
sagemarie
Reposted fromHanoi Hanoi
sagemarie
6398 eaeb
Reposted frommisstodd misstodd
sagemarie
6558 5e3e
Reposted from0zmora0 0zmora0
sagemarie
Reposted frominigo inigo
sagemarie
6600 2799
sagemarie
6603 f021
sagemarie
6611 43bd
Reposted fromadaamanth adaamanth
sagemarie
6669 9855
Reposted fromsummerkiss summerkiss
sagemarie
6671 9bd9
Reposted fromlue lue
sagemarie
6672 480c
Reposted fromlue lue
sagemarie
6676 cf35
Reposted fromsummerkiss summerkiss
sagemarie
6699 acbe
Reposted from0zmora0 0zmora0
sagemarie
6722 22ab 500

***

Nigdy nie powiedziałem ci, że biegłem.

Dzisiaj wieczorem oszalałem ale na szczęście nikt tego nie widział. Milimetr od sufitu upajałem się jego spokojnym zapachem wilgoci. Zdjąłem z podłogi kroki poprzedniego właściciela i przykleiłem pod parapetem. Teraz to wszystko jest dla ciebie. Chleb jest już gotowy do wyjęcia z piekarnika a herbata od godziny stygnie w miejscu. Co czwarty czerwcowy wieczór robię ci budyń bo mówiłaś, że lubisz lepkie słowa latem. Jestem już tutaj ale nic nie słychać. Oddycham , zaparowuję Judasza i nie dzwonię.

Nigdy nie powiedziałaś mi, że stałaś przy drzwiach.

***

Reposted fromMalaJaKropka MalaJaKropka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl